Comunicat davant la important falta de recursos d’atenció psicològica al Sistema Nacional de Salut (SNS)

20-05-2021   |  Barcelona

La Junta de Govern demana a les administracions que les ràtios de psicòlegs i psicòlogues als serveis públics de salut s'equiparin a la mitjana europea i proposa tres accions per aconseguir-ho.

Davant la important falta de recursos d’atenció psicològica al Sistema Nacional de Salut (SNS) que pateix la ciutadania i que s’ha evidenciat més que mai durant els mesos de pandèmia de COVID-19, des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC):

► DEMANEM A LES ADMINISTRACIONS:

Que les ràtios de psicòlegs i psicòlogues als nostres serveis públics de salut s'equiparin, com a mínim, a la mitjana europea.

Mentre a Espanya la taxa és d'uns 5 psicòlegs/òlogues per cada 100.000 habitants i a Catalunya aproximadament de 9 (1), les ràtios europees se situen al voltant de 18 professionals per cada 100.000 habitants (2).

Això vol dir que, en el millor dels casos, a la sanitat pública de Catalunya comptem amb la meitat de professionals de la psicologia que la mitjana de la Unió Europea dels 27, i ens trobem a anys llum, en termes assistencials i de dotació professional, dels països capdavanters en atenció psicològica pública.

► PER A ACONSEGUIR-HO PROPOSEM:

  1. Ampliar urgentment i significativament el nombre de places PIR (Psicòleg Intern Resident), que en l’actualitat és absolutament insuficient i no només no permet una correcta prestació de serveis, sinó que ni tan sols garanteix la taxa de reposició d’especialistes. S’haurien de convocar de forma urgent un mínim de 230 places PIR anuals per deixar de perdre massa professional i caldria augmentar progressivament, però de forma ràpida i decidida, el nombre de places fins a un mínim de 400 anuals, per poder garantir una assistència psicològica adequada i en mitjanes europees. (3)
  2. Crear noves especialitats sanitàries de la psicologia. Cal atorgar d’una vegada un reconeixement oficial a especialitats com la Psicologia Clínica Infanto-juvenil, la Neuropsicologia Clínica i la Psicooncologia i Cures Pal·liatives, entre d’altres, ja que una sola especialitat no pot cobrir la complexitat assistencial actual ni nodrir suficientment de professionals el sistema. Recordem que la medicina compta amb més de 40 especialitats i la infermeria 7, mentre que una disciplina tan extensa com la psicologia només en té una, la Psicologia Clínica, que és clarament insuficient.
  3. Contractar de manera immediata més professionals de la psicologia al SNS. Fa anys que l’administració és coneixedora que hi ha un dèficit de més de 7000 psicòlegs i psicòlogues a la sanitat pública de l’estat. La situació epidèmica actual, amb un augment molt important del patiment mental i de les demandes psicològiques, ha posat més en evidència aquesta mancança.
 
PER QUÈ LA NOSTRA PETICIÓ ÉS TAN URGENT I NECESSÀRIA:
 
Assistim a una desproporció entre l’atenció psicològica pública i privada i un desequilibri entre els abordatges farmacològics i els psicoterapèutics.
 
L’atenció pública no pot donar resposta a tota la demanda existent i quan respon, ho fa amb una freqüentació de visites llunyana als llindars terapèutics. La mitjana de visites per persona atesa als serveis de salut mental de Catalunya (CSMA i CSMIJ) és d’unes 6 visites anuals (4), és a dir, una visita cada dos mesos. Amb aquesta freqüència no es pot garantir una atenció terapèutica eficaç, sinó tan sols un acompanyament que en molts casos no evita la cronificació del malestar.
 
L’anomenada “pandèmia emocional” està sent atesa de forma eficaç a la privada, però la desproporció és injusta, ja que no totes les persones poden ni haurien de ser ateses privadament.
 
Les diferents dades de prevalença de trastorns mentals a Catalunya, en condicions no epidèmiques, superen percentatges d’un 10% de la població al llarg d’un any i de gairebé un 25% al llarg de la vida. Tanmateix, els serveis públics de salut mental només arriben a atendre al voltant d’un 3% de la població, la qual cosa vol dir que hi ha almenys dos terços de les persones amb un trastorn mental que o bé no estan sent tractades, o bé són ateses al sector privat o bé són tractades des de l’atenció primària per professionals que no són especialistes en salut mental i que no disposen de temps ni de recursos suficients per donar una resposta adequada a aquestes problemàtiques.
 
Aquestes dades expliquen, en bona part, per què més de la meitat de les consultes realitzades a l’atenció primària estan relacionades amb problemes de salut mental i per què el nostre país és capdavanter mundial en consum de psicofàrmacs.
 
QUÈ ESTEM FENT DES DEL COPC:
 
En tots els espais de representació i d’interlocució amb les administracions en les quals el COPC està present, demanem amb insistència i fermesa, però també amb evidències i amb dades, que s'ampliïn les places de formació especialitzada PIR i que es contractin més professionals de la psicologia al SNS.
 
Defensem també que bona part dels abordatges psicològics han avalat científicament la seva eficàcia, però també la seva eficiència, en el tractament de múltiples condicions psicopatològiques. Els tractaments psicològics haurien de ser la primera elecció en l’abordatge dels trastorns mentals lleus i moderats, que són els més prevalents a la nostra societat i que es relacionen principalment amb problemes d'ansietat i depressió en adults, i també amb problemes de conducta, adaptatius i de desenvolupament en la població infantojuvenil. Les guies sanitàries internacionals urgeixen a realitzar en primer lloc tractaments psicològics de qualitat abans de medicalitzar aquests problemes.
 
Les dades demostren també que l’aposta per serveis de psicologia de qualitat no suposa un sobrecost per al sistema sinó un estalvi en el mitjà i en el llarg termini, un estalvi no només en l'àmbit econòmic sinó també, i molt especialment, en el patiment de les persones.
 
Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya seguirem treballant i proposant solucions factibles, però també denunciant les mancances, fins que aquest greu problema quedi resolt i la situació ens permeti parlar d’una bona atenció a la salut mental de tota la ciutadania.
 
Junta de Govern del COPC
 
 
 
 
 
 
 
Entitats adherides al comunicat:
 
 
 
 
 
--------
 
(1) Segons l’informe de la Ponencia de Estudio de las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, constituida en el seno de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo (543/000005).

(2) Segons l’estudi European Profile of Prevention and Promotion of Mental Health.

(3) Segons l’informe La Psicología Clínica en España: ¿una profesión menguante?

 (4) Segons últimes dades de la Central de Resultats de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya
  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC