El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya presenta els nous Estatuts

28-10-2021   |  Barcelona

El DOGC del 28 d’octubre publica la resolució JUS/3147/2021 per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els nous Estatuts del COPC.

El Col·legi presenta els nous Estatuts del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’avui dia 28 d’octubre.

L’aprovació de la proposta de modificació per part de la Generalitat i la publicació del nou document oficial en el DOGC posa punt final al procés col·laboratiu de modificació d’estatuts començat el passat mes de maig.

Per tal d’adaptar-se als canvis de la societat a la qual serveix i a les possibles necessitats de cada moment, el COPC va proposar una necessària modificació dels estatuts de la institució fruit de la col·laboració de molts integrants de grups de treball, seccions, delegacions territorials, Comissió Deontològica i Junta de Govern. 

Amb la finalitat d’afavorir la màxima participació i transparència, la Junta de Govern del COPC va impulsar un espai de debat i participació prèvia a la Junta General de Col·legiats i Col·legiades del dia 30 de juny on es va votar l’aprovació dels canvis proposats i del redactat final.

Alguns dels canvis més rellevants que es poden consultar en el nou document d’estatuts són, entre d’altres: la possibilitat de celebrar eleccions així com altres reunions d'òrgans de govern i altres òrgans per via telemàtica; la desaparició del Consell Territorial per a una definició de la política general més participativa i àgil, integrant els presidents i presidentes de les juntes rectores en la Junta de Govern; diversos canvis vinculats a la Comissió Deontològica i a l’Òrgan Defensor de les Persones Col·legiades amb la voluntat d'enfortir la seva posició dins del Col·legi; es fa referència a les professions sanitàries dins la psicologia i les seves competències, i es concreten millor alguns aspectes de l’activitat de psicologia; i es realitzen, també, modificacions per revisar el llenguatge inclusiu del redactat, o altres qüestions d’estil o de redactat més acurat.

Des del COPC convidem a totes les persones col·legiades a consultar el nou document d’Estatuts, disponible en aquest enllaç, que presentem com una passa endavant en el procés de millora de la institució.

Aquests Estatuts entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC