El COPC no apuja la quota col·legial de l'any 2022 als psicòlegs i psicòlogues exercents i redueix al 50% la quota als no exercents

09-12-2021   |  Barcelona

D’altra banda, s’estableixen 2 trams de participació a les persones col·legiades que cobren la prestació d’atur.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya congela la quota col·legial a la major part de les persones col·legiades de cara a l’any 2022, però l’any nou portarà algunes variacions respecte l’any anterior en algunes categories de bonificacions o descomptes a la quota col·legial.

Cal destacar que la quota d’exercent -la més nombrosa al COPC- es manté i no s’apuja el 2022. En segon lloc, també es mantenen la major part de bonificacions a les quotes, però hi ha dues categories que es modifiquen. D’una banda, la quota de no exercent, que es redueix un 30% més, i per tant tindrà una reducció del 50% l’any 2022 (l’any 2021 tenia una bonificació del 20%). D’altra banda, la bonificació per a les persones col·legiades a l’atur, que estableix 2 trams: un primer tram de 62,60 euros semestrals per a les persones que no perceben el 50% del salari mínim interprofessional i un segon tram de 93,60 € per a les persones que perceben una prestació d’entre el 51% i el 100% del salari mínim interprofessional.
 
D’altra banda, la quota semestral del Consejo General de la Psicología aumenta un 4% l’any 2022, que passa de 21’31 € a 22’16 €, cosa que suposarà una variació de 0,85 € a totes les quotes semestrals que cobrarà el Col·legi l’any 2022.
 
El següent quadre resum sintetitza totes les quotes i bonificacions per 2022:
 
 
Taula de quotes i bonificacions

QUOTA I BONIFICACIÓ

QUOTA COPC

QUOTA CONSEJO

SEMESTRAL

EXERCENT
101,10 € 22,16 € 123,26€
NAIXEMENT O ADOPCIÓ 50,55 € 22,16 € 72,71 €
JÚNIOR 47,64€ 22,16 € 69,80€
SÈNIOR 0 € 22,16 € 22,16 €
ATUR TRAM 1 40,40€ 22,16 € 62,60€
ATUR TRAM 2 70,77€ 22,16€ 92,93€
NO EXERCENT
50,55 22,16 € 72,71€
NO EXERCENT PER JUBILACIÓ 0 € 0 € 0 €
 
La quota d’alta s'aplica a totes les noves col·legiacions i a les reincorporacions: quota d'alta 86,78€, quota d'alta júnior 52,82€
  Etiquetes: Professional , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC