El COPC signa un nou conveni de col·laboració que habilita el préstec de tests psicològics a partir de 2022

16-12-2021   |  Barcelona

L’acord amb TEA Edicions vetlla per una bona praxi en l’ús dels testos i, per tant, també per una praxi de qualitat en psicologia.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha signat un nou conveni de col·laboració amb TEA Ediciones, un dels principals distribuïdors d’instruments psicomètrics arreu de l’Estat, per tal de generar un marc per poder prestar els seus tests a la Biblioteca del COPC garantint els principis ètics i bons usos que estableix la Comisión de Tests Psicológicos del Consejo General de la Psicología de España, així com els de la International Commistion Test. La implementació d’aquest conveni suposa un desenvolupament qualitatiu respecte l’anterior, cosa que genera alguns canvis.

En primer lloc, el nou servei de préstec comportarà un copagament que inclourà els manuals, el material manipulatiu (si n’hi ha) i el quadern de preguntes en consulta. A més, també s’hi inclourà el full de respostes i la correcció informàtica per a una aplicació. La durada del préstec serà de 15 dies i es podrà sol·licitar un màxim de 15 vegades.

Aquest nou marc del servei de préstec ha de garantir que l’aplicació dels testos en totes les avaluacions i diagnòstics es farà amb l’acompanyament dels corresponents manuals, tant tècnics com d’interpretació, i que el psicòleg o psicòloga que els empri ofereixi interpretacions dels resultats fidedignes als barems i puntuacions estadístiques que componen cada instrument psicomètric. A més, garanteix també que totes les avaluacions es facin amb fulls de respostes originals, tal com regula la Llei de Propietat Intel·lectual que atorga drets d’autor a tots els tests psicològics. Per últim, el sistema de correcció informàtica de tests, en la majora dels casos, serà més àgil i autònom que el sistema actual.

Finalment, també es podrà sol·licitar el manual dels tests en consulta, sense cap tipus de material complementari com quaderns de preguntes o fulls de respostes, per tal de poder-lo conèixer.

La entrada en vigor del nou sistema es programa a primers de 2022, data a partir de la qual la biblioteca espera que els col·legiats i col·legiades treguin partit del conjunt de millores que aporta el nou conveni.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC