El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya no avala ni dóna suport al model anomenat "Bioneuroemoció"

08-01-2016   |  Barcelona
El fet que alguns valedors del model anomenat bioneuroemoció siguin col·legiats adscrits al Col·legi de Psicologia no suposa que comptin amb el suport ni amb l'aval de la institució. La bioneuroemoció no respon a cap cànon modèlic acceptat per la ciència i únicament forma part d'un registre de propietat particular de tipus comercial. L'auto anomenat Instituto de Bioneuroemoción estaria entregant títols en bioneuroemoció sense cap validesa oficial que faculti per a res, tot i que el citat títol tampoc ho pretén en el seu text. Per tant, no pot ser denunciat.

La Junta de Govern del COPC va publicar el febrer de 2014 el manifest següent on la institució es desmarcava del model explicatiu de la malaltia denominat bioneuroemoció, biodescodificació.

"Com a conseqüència de la creixent inquietud que diversos col·legiats han transmès a aquesta Institució i la recepció de diverses queixes presentades per ciutadans en relació tant al suposat model explicatiu de la malaltia denominat "bioneuroemoció" i la seva concreció en pràctica a través de procediments englobats sota la denominació de "biodescodificació", quant a la realització i/o impartició de cursos sota la denominació "curs de miracles" (per exemple), el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya -en compliment de les funcions socials que li imposa la Llei i els seus estatuts- es veu en la necessitat de fer públic el seu posicionament i manifestar que no considera que en aquest moment, aquest model i pràctiques derivades comptin amb l'aval i la garantia suficient per poder ser definits com que se situen en els estàndards científics i de qualitat propis de la pràctica psicològica i que per tant no poden enquadrar-se en els cànons que preveu la Lex Artis , pròpia de la professió o l'ofici de psicòleg.

En aquest sentit, el fet que alguns dels valedors d'aquest model i pràctiques derivades, pertanyin al COPC no suposa que comptin amb el suport o aval d'aquesta Institució, situant la seva pràctica, per tant al marge de les reconegudes com a pròpies per aquest col·legi professional. És per això que aquesta corporació fa pública la seva decisió de reservar-se les accions legals i estatutàries que en virtut de les seves competències i funcions col·legials se li reconeixen en defensa de la professió, els seus integrants i els usuaris."

Com a institució oficial representant dels professionals de la Psicologia a Catalunya, el COPC es ratifica en aquest manifest i en el fet que únicament pot avalar aquells models terapèutics que, basats en l'evidència, tinguin reconeixement acadèmic internacional presentant-se com a models vàlids per a què els psicòlegs/es els puguin implementar en la seva pràctica professional.

Tots aquells altres models que no coincideixen amb l'anterior afirmació i que no estan reconeguts ni validats per la comunitat científica acostumen a pertànyer a "registres de marca" comercial per part de particulars amb la intenció de cridar l'atenció de l'usuari per obtenir un major nombre de clients.
En la mesura, però, que un determinat model d'aquestes característiques s'apropa a pràctiques pròpies de pseudoteràpies alternatives i que la seva aplicació genera alarma, confusió o expectatives de cura sobredimensionada o màgica posant fins i tot en risc la salut física o psíquica dels pacients seguidors, el COPC es desmarca públicament d'aquest model. Especialment, si s'estan portant a terme per llicenciats degudament col·legiats, com és el cas de la bioneuroemoció, definició que no respon, insistim, a cap cànon modèlic acceptat per la ciència sense cap validesa científica dins dels fòrums clínics o hospitalaris propiciant definicions del públic indicadores de frau o superxeria.

El ciutadà està doncs advertit i sap o hauria de saber que pot informar-se a la web o a la seu del col·legi. A partir d'aquí, la responsabilitat d'adherir-se o no a aquesta ensenyança, ni reconeguda ni valida ni oficial, es del propi ciutadà.

A partir d'aquest posicionament molt específic, en aquest cas vers la bioneuroemoció i seguint amb els criteris d'equitat basada en l'evidència que tothom mereix, la institució pot actuar i actua quan es produeix una denuncia o es constata l'existència objectiva (és a dir amb proves sòlides) d'una mala praxis. Ni una cosa ni l'altre s'ha produït ara per ara en el cas de la bioneuroemoció, tot i que és evident l'existència d'una creixent inquietud entre el públic pel que semblaria ser, a més a més, una deriva sectària, tot i que en una pràctica més formativa que clínica, on l'auto anomenat "Institut de Bioneuroemoció" estaria entregant, a aquells que segueixen la seva formació, títols en bioneuroemoció sense cap validesa oficial que no faculten per a res, tot i que el "diploma", en el seu text, tampoc ho pretén. Per tant, no pot ser denunciat. Els fraus acceptats pels defraudats, no tenen lectura jurídica.

Per a què pugui progressar qualsevol denúncia, aquesta s'ha de presentar sòlidament sustentada, sinó el jutge la descartarà. El COPC està cada vegada més preocupat per aquest creixent rumor d'abús i mala praxis que s'estableix al voltant de la bioneuroemoció, però ni la Junta de Govern ni el Gabinet Jurídic o la Comissió Deontològica podran actuar amb garantia sense proves sòlides que facilitin la sanció que podria arribar a l'expulsió del Col·legi, a banda de la imputació penal si es prova tot el que es diu en clau de rumor. Aquesta institució col·legial, per tant, és la primera que se sent molesta i inquieta pel suposat fet que un dels seus col·legiats pugui estar actuant fora de la lex artis desprestigiant a la resta del col·lectiu. En conseqüència, el COPC és el primer en voler aclarir aquesta situació per a què deixi de produir-se, especialment en la mesura en què el responsable fa esment de gaudir de la garantia - que no protecció- que lògicament rau en el fet d'estar col·legiat.
 
La Junta de Govern
Deganat / Comissió d'intrusisme i exercici professional


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC