Curs d'Especialització en Psicologia Forense 2022 (FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL)

Termini finalitzat
Categoria del curs: CURS
Àrea: Interna
Referència: CR21002627

Aquest curs està adreçat als psicòlegs i psicòlogues interessats a exercir com a perits dins de l'àmbit judicial. És una formació recomanada per formar part del Torn d'Intervenció Professional (TIP) de l'àmbit civil i penal. Es tracta d'una formació de 250h que s'impartirà en modalitat semipresencial, amb sessions online i d'altres sessions que es duran a terme des del COPC Barcelona de manera presencial. La formació començarà el dia 11 de febrer de 2022.

MÒDUL 1: INTRODUCCIÓ AL CURS I A LA PRÀCTICA FORENSE (14 h)

 • Introducció a la Psicologia Forense (4h)
 • Àmbits professionals: Administració, pràctica privada i serveis psicosocials (4h)
  • Diferències entre el sector públic i el sector privat
  • Treballar a les entitats del Tercer Sector
  • Tipologia de serveis
  • Funcions dels i les professionals de la psicologia als serveis del Tercer Sector
  • Competències i formació requerides
 • L'informe pericial: estructura i exigències metodològiques (4h)
  • El rol del psicòleg pèrit. Causes d’abstenció, recusació i rebuig
  • Procedència de la demanda
  • Àmbits legals; dret penal, família, laboral
  • Objectius de l’informe pericial
  • Estructura i continguts de l’informe pericial
  • Contrainformes
  • Exigències i recomanacions metodològiques:
   • L’avaluació: entrevista i ús de proves psicomètriques.
   • Les valoracions i conclusions.
   • Limitacions.
 • Aspectes Deontològics (2 h)
  • Ètica i deontologia. Definició dels conceptes
  • Aspectes ètics i deontològics en la pràctica pericial i en l'exploració
  • Aspectes deontològics relatius a l’informe pericial
  • principals causes de denúncia i sanció dels psicòlegs forenses
  • Com funciona el procés deontològic


MÒDUL 2: PENAL (98h)

 • Aspectes bàsics de Dret penal (8h)
 • Avaluació de la víctima (16h)
  • Avaluació forense de les víctimes I
   • Introducció l’EATP
   • Tipologia de programes
   • La víctima en el Sistema Judicial: drets
   • Recorregut de la víctima quan entra en Justícia
   • La proba reconstituïda
   • Valoració de la víctima
   • Les memòries traumàtiques
  • Avaluació forense de les víctimes II
   • Introducció: Models y Protocols per avaluar el contingut verbal
   • Instrument de valoració forense < 18 anys en violència sexual
   • -La SVA/CBCA de Steller (1989)
   • -La GEA-5 de Juárez (2002)
   • Repàs a la Llei Orgànica 1/2004 Violència de Gènere
   • Instrument valoració forense per violència de gènere
   • -La GAT-VIG-R (2012)
   • Controvèrsia amb el Síndrome de la Dona Maltractada (SIMAM)
   • Protocol d’Entrevista Forense
 • Intervenció amb víctimes (6h)
 • Valoració del risc (4h)
 • Avaluació neuropsicològica (8h)
 • Ciberdelinqüència (4h)
 • Avaluació del bulling (8h)
 • Avaluació de l'encausat (24)
  • Conducta criminal, malaltia mental, imputabilitat i simulació: En base a un cas pràctic, es desenvoluparan els següents continguts:
   • Anàlisi i emmarcament de la demanda
   • La recollida i tractament de la informació: entrevistes, probes i fonts d’informació
   • Aspectes relatius a les característiques de personalitat, estil relacional i socialització Comprensió de la relació entre els diferents aspectes de la persona avaluada
   • Perfils “tipus” i les seves limitacions
   • Conclusions de l’avaluació
 • Avaluació i Tractament amb Delinqüents violents en Mesures Penals no Penitenciàries (8h)
  • Mesures Penals Alternatives
   • Tipus de MPA: TBC, PF, TT…
   • Entrevista inicial i valoració del risc en MPA
   • Seguiment en el compliment de mesures a la comunitat
   • Finalitzacions i incompliments
  • Llibertats vigilades
   • La mesura de llibertat vigilada: aspectes generals
   • Aplicació i limitacions de la llibertat vigilada
  • Intervenció postpenitenciària
   • Característiques generals de la sortida de presó i el retorn a la comunitat
   • Situació de l’atenció postpenitenciària a Catalunya
   • La intervenció postpenitenciària en excarceracions d’alt risc
   • l’acompanyament psicològic en el retorn a la comunitat i la prevenció de recaigudes.
 • Avaluació i tractament penitenciari en delinqüents violents (12h)
  • Introducció a la psicologia penitenciària. El model d'intervenció dirigit a les necessitats dels individus
  • El tractament dels delictes violents
  • El tractament dels delictes de violència de gènere
  • El tractament dels delictes de violència sexual

MÒDUL 3: CIVIL-FAMÍLIA (70h)

 • Dret Civil (8h)
 • Família i ruptura: efectes psicològics i tècniques, instruments i protocols d'avaluació (12h)
 • Interferències parentals i Coordinació de Parentalitat (8h)
 • Avaluació en pericials de família (24h)
 • Avaluació en pericials d'internament, tutela i discapacitat (10h)
 • Avaluació de casos de família amb violència de gènere (8h)

MÒDUL 4: PRÀCTIC (68 hores; 44 de teoria, 20 de treball tutoritzat i 4 de judici oral)

 • Àmbit de Família (16h)
 • Civil (4h)
 • Penal (24h)
 • Judici oral + Treball tutoritzat

Curs adreçat als psicòlegs interessats en exercir com a perits dins del context judicial.

Recomanable per a formar part del Torn d’Intervenció Professional (TIP) de l’àmbit civil i penal.

Es divideix en 4 mòduls que es poden cursar per separat o en conjunt. Inclou un mòdul introductori, un mòdul dedicat a l'àmbit penal, un altre a l'àmbit civil i de família i un mòdul pràctic.

Els alumnes hauran d’elaborar i presentar un cas que es defensarà oralment davant un jurat simulat l'últim dia del curs.

Aquesta formació que s’iniciarà el dia 11 de febrer del 2022, es realitzarà els divendres a la tarda en horari de 16.00 a 20.00 i els dissabtes al matí en horari de 10.00 a 14.00h i s’impartirà en modalitat semipresencial, amb diferents sessions en modalitat online i altres presencials.

Andrea Arnalda

Andrea Arnalda

Grau en Psicologia (UB). Màster en Psicologia Forense i Criminal (UB-IL3). Diverses formacions en l'àrea de les violències, especialment violències masclistes i les violències sexuals. Psicòloga al Servei d'acompanyament a la víctima del delicte en seu judicial (SAVD). Pràctiques de màster com a psicòloga al servei d'atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH Homes). Tècnica d'investigació al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), Àrea d'Investigació i Formació en Execució Penal. Tècnica d'investigació al grup d'estudis avançats en violència (GEAV) de la Universitat de Barcelona (UB). Diverses col·laboracions i participacions en estudis, projectes, recerques i formacions en l'àmbit de la justícia, la violència, etc.
Andrea Riera

Andrea Riera

Psicòloga. Postgrau en Psicologia Juridica i Forense. Formació en Terapia Familiar Sistèmica. Doctoranda a la Universitat de Girona. Psicòloga General Sanitària i Psicòloga Forense. Activitat professional en l'àmbit privat així com en entitats del tercer sector. Docent al Postgrau de Psicologia Jurídica i Forense de la Universitat Rovira i Virgili. Docent al Curs d'especialització en Psicologia Jurídica del COPC. Membre vocal de la secció de Psicologia Jurídica del COPC.
Antonio Andrés Pueyo

Antonio Andrés Pueyo

Catedràtic de Psicologia del Departament de Personalitat Avaluació i Tractament Psicològic. Director del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia. Membre del GEAV (Grup d'Estudis Avançats en Violència). Director del Màster de Psicologia Forense i Criminal (IL3/UB). Professor de Psicologia de la Violència i del Comportament Criminal en els estudis de Psicologia i de Criminologia de la UB. Consultor Sènior de l'Institut de Psicologia Forense de Barcelona.
Blanca Bou

Blanca Bou

Llicenciada en Dret per la UB l'any 1989, opositora a Judicatures l'any 1992 i assistent a nombrosos cursos i ponències sobre aspectes relacionats amb la Família (en la vessant de Dret Civil i Penal). Professora i ponent en xerrades i cursos al COPC. Advocada especialitzada en Dret de Família, a l'àmbit civil i penal, amb experiència professional de gairebé 30 anys i actuació freqüent als jutjats des de fa 26 anys.
Connie Capdevila

Connie Capdevila

Psicòloga clínica, mediadora familiar i coordinadora de coparentalidad. Més de 30 anys d'experiència en diferents àmbits de la Psicologia, primer a Nova York i després a Barcelona. Formació en teràpia familiar i de parella en el Ackerman Institute de Teràpia Familiar de Nova York. Counselor d'addiccions i alcoholisme. Nou anys a Manhattan, Nova York, com a psicoterapeuta en el Roberto Clement Family Guidance Center i posteriorment com a Subdirectora Directora de la Clínica de tractament de problemes d'alcoholisme i salut mental de Inwood Community Services. Ha format part de l'equip del projecte pilot de coordinació de parentalidad del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya. Vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i coordinadora del grup de treball sobre coordinació de coparentalidad per a separacions amb alta conflictivitat.
Elisa Micciola

Elisa Micciola

Psicòloga forense i criminòloga. Experta en l’àmbit forense i victimològic.
Eva Sala

Eva Sala

Llicenciatura Psicologia. Màster Psicologia Clínica, Legal i Forense. Postgrau Mediació Familiar Sistèmica. Diploma d’Estudis Avançats. Consulta privada des de 2006. EATAF de 2003-2012. Docent en diversos cursos, màsters i postgraus
Florencia Molinero

Florencia Molinero

Llicenciada en Humanitats (UPF). Llicenciada en Psicologia (UB). Postgrau en actualització en psicopatologia clínica (UB). Màster en Psicologia Criminal i Forense (UB). Cap de Programes d'Atenció Especialitzada (CPQC). Psicòloga del mòdul de delictes sexuals (CPQC). Tècnic a l'EATP. Tècnic al SATAF. Docent a la UIC i col·laboradora en altres espais de formació.
Ismael Loinaz

Ismael Loinaz

Doctor en Psicologia, docent nacional i internacional en grau de criminologia i màsters en Psicologia Jurídica i Forense. Assessor de cossos policials i serveis penitenciaris en matèria d'avaluació del risc i tractament de delinqüents violents.
Manuel Ramos

Manuel Ramos

Acreditat com a expert en Psicologia Jurídica i forense pel COPC, membre de la junta directiva de la secció jurídica del COPC i docent convidat en el màsters i postgraus de referència d'aquesta especialitat. Ha estat psicòleg i cap del Servei d'Atenció a homes de l'ajuntament de Barcelona, treballat com a delegat judicial a mesures penals alternatives (MPA) del departament de Justícia, en el Institut de Medicina Legal i en l'actualitat es delegat de l'Institut de Psicologia Forense. Ha participat en la redacció de diferents capítols de manuals relacionats amb aquesta disciplina.
María José Catalán

María José Catalán

Psicòloga Forense de l'Administració de Justícia des de 1989.
Maribel Molina

Maribel Molina

Psicòloga Social. Psicòloga d' Execució penal (DEVI i VIGE).
Marta Grau

Marta Grau

Llicenciada en Psicologia per la UB, Doctora en Psicologia (Neurociències) per la UB, Màster en Neuropsicologia Clínica i Màster en Psicopatologia i Psicologia Forense. Neuropsicòloga Clínica i Forense, Psicòloga Forense i Psicòloga General Sanitària. Docent col·laboradora en diversos màsters i postgraus en l’àrea de Neuropsicologia i Psicologia Forense. Directora d'Operacions a UVAME, SL, Unitat de Valoracions Mèdiques.
Mercè Cartié

Mercè Cartié

Responsable de l’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família (EATAF). Màster en diagnòstic i teràpies psicològiques (UB Medicina). Postgrau en capacitació per al peritatge (CREP). Extensa formació en temes d’infància, família, violència, i assumptes relacionats amb lideratge, comunicació, gestió d’equips, treball en equip i intel·ligència emocional.
Montserrat Bravo

Montserrat Bravo

Doctora en Psicologia. Màster de Investigació en Psicologia Clínica. Psicòloga General Sanitària. Experta en violència sexual, masclista i infància/adolescència en risc. Exerceix la pràctica forense en delictes de violència sexual (vers dones i NNA) i de violència de gènere; així com la pràctica terapèutica a víctimes de delictes sexuals (persones adults i NNA). Imparteix formació especialitzada a l'àmbit de de les violències sexuals i masclistes.
Nuria Iturbe

Nuria Iturbe

Psicòloga. Màster en Psicologia Forense i Criminal UB-IL3. Postgrau en teràpia de grup UdG-IESP Postgrau en lideratge i innovació social ESADE. Publicació de 5 recerques al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Delegada de Mesures Penals Alternatives a l'equip de Barcelona (Ires) 2009-2010. Delegada de Mesures Penals Alternatives a l'equip de Girona (Intress) 2010-2015. Coordinadora i psicòloga del Servei d'Acompanyament Postpenitenciari (Intress) 2015-2018. Directora del Servei d'Acompanyament a la Víctima del Delicte (Intress) 2018 fins l'actualitat. Impulsora de Prevensi (actualment en funcions de Direcció) setembre 2019 fins l'actualitat
Samantha Arbalat

Samantha Arbalat

Màster de psicologia forense i criminal. Postgrau de Mediació. Formació bàsica i avançada en teràpia EMDR. Delegada de medi obert de Justícia Juvenil (1998-1999). Psicòloga de l'Equip d'assessorament tècnic de menors (2000-2006).Psicòloga de Centre Penitenciari Quatre Camins de del programa de Violència General (2006 fins al moment actual).

Curs adreçat als psicòlegs interessats en exercir com a perits dins del context judicial.

Recomanable per a formar part del Torn d’Intervenció Professional (TIP) de l’àmbit civil i penal.

Es divideix en 4 mòduls que es poden cursar per separat o en conjunt. Inclou un mòdul introductori, un mòdul dedicat a l'àmbit penal, un altre a l'àmbit civil i de família i un mòdul pràctic.

Els alumnes hauran d’elaborar i presentar un cas que es defensarà oralment davant un jurat simulat l'últim dia del curs.

Aquesta formació que s’iniciarà el dia 11 de febrer del 2022, es realitzarà els divendres a la tarda en horari de 16.00 a 20.00 i els dissabtes al matí en horari de 10.00 a 14.00h i s’impartirà en modalitat semipresencial, amb diferents sessions en modalitat online i altres presencials.

 • L’assistent haurà de tenir a la seva disposició un ordinador amb sortida de so, micròfon i connexió a internet.
 • La inscripció als mòduls individuals de penal, civil -família i pràctic es podrà realitzar a partir del 11/01/2022.
 • A través d'aquest apartat està realitzant la inscripció a tot el curs  (250 h.).
 • La modalitat d'impartició podrà ser modificada per necessitats del programa formatiu o en funció de la situació sanitaria.
 • La inscripció a aquest curs permet fraccionar el pagament en dos terminis.
Data d'inici 11-02-2022
Data de fi 17-12-2022
Data d'inici de la inscripció 16-12-2021, 00:00:00
Data de fi de la inscripció 04-02-2022, 20:00:00
Preu Col·legiat/a COPC: 2.060,00 €
No col·legiat/a: 3.810,00 €
Precol·legiats/es: 1.560,00 €
Col·legiats/ades amb bonificació especial per atur: 1.560,00 €
Idioma català/castellà
Modalitat Semipresencial
Estat Obert
Acreditació relacionada Acreditació d'Expertesa en Psicologia Forense
Formació necessària
 
Durada 250 hores
Sessions
Sessió 1 11-02-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 2 12-02-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 3 18-02-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 4 19-02-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 5 25-02-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 6 26-02-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 7 04-03-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 8 05-03-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 9 11-03-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 10 12-03-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 11 18-03-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 12 19-03-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 13 25-03-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 14 26-03-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 15 01-04-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 16 08-04-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 17 09-04-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 18 22-04-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 19 23-04-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 20 29-04-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 21 30-04-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 22 06-05-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 23 07-05-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 24 13-05-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 25 14-05-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 26 20-05-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 27 21-05-2022, 10:00 - 15:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 28 27-05-2022, 17:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 29 03-06-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 30 04-06-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 31 10-06-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 32 11-06-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 33 17-06-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 34 16-09-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 35 17-09-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 36 30-09-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 37 01-10-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 38 07-10-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 39 08-10-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 40 14-10-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 41 15-10-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 42 21-10-2022, 15:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 43 22-10-2022, 10:00 - 15:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 44 28-10-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 45 29-10-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 46 04-11-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 47 05-11-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 48 11-11-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 49 12-11-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 50 18-11-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 51 19-11-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 52 25-11-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 53 26-11-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 54 02-12-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 55 03-12-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 56 16-12-2022, 16:00 - 20:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)
Sessió 57 17-12-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ PRESENCIAL (SEU BARCELONA COPC)

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC