Acreditacions d’expertesa

Acreditacions d’expertesa

Des de l’any 2008, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya impulsa els psicòlegs i psicòlogues promovent un programa propi d’acreditacions professionals d’expertesa en diferents àmbits de la psicologia. Són ja 1.131 col·legiats i col·legiades que han participat al llarg d’aquests anys, en aquest procés de reconeixement i han obtingut l’acreditació d’expertesa del COPC en les diferents especialitats.

L'acreditació professional en psicologia és un reconeixement de les competències professionals adquirides per un psicòleg o psicòloga en un àmbit d'intervenció concret. Té el valor de certificat de qualitat, és a dir, no és requisit per exercir en cap àmbit concret, però permet reconèixer que un professional posseeix el perfil i les competències adequades per exercir d’una manera altament qualificada. L'acreditació demostra, a més, que són psicòlegs i psicòlogues compromesos amb el desenvolupament personal i amb la formació professional continuada, tan necessàries per a l'exercici de la professió, i suposa una marca de qualitat que no limita l'exercici professional d'aquells psicòlegs o psicòlogues que no desitgin sol·licitar-la o que no compleixin tots els requisits en un moment determinat.

El COPC també col·labora a través de les seves comissions de valoració autonòmiques en el programa d’acreditacions nacionals del Consejo General de la Psicología de España.

Aquestes comissions de valoració són nominades per la Junta de Govern del COPC a proposta de la Secció i estan formades per professionals reconeguts en l’àrea, amb la finalitat d’avaluar les sol·licituds presentades i elevar la documentació a la Comissió Nacional d’Acreditacions Professionals (CNAP) per a la seva resolució final.

 
 
Acreditacions i capacitacions del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Acreditacions del Consejo General de la Psicología de España
 
 
Acreditacions i capacitacions: definició  Certificats Europsy 
L'acreditació professional en psicologia és un reconeixement de les competències professionals que demostren que un psicòleg o psicòloga té expertesa en un àmbit d'intervenció concret.

La capacitació professional d'expertesa és un reconeixement de competències més específiques i concretes que l’acreditació, en un àmbit determinat. Es pot considerar com un subàmbit d’una expertesa general.
 
 

Preguntes freqüents sobre les acreditacions del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

L'Acreditació Professional en Psicologia és un reconeixement de les competències professionals que demostren que un psicòleg o psicòloga té expertesa en un àmbit d'intervenció concret.

És un reconeixement de competències més específiques i concretes que l’acreditació, en un àmbit determinat. Es pot considerar com un subàmbit d’una expertesa general.

No té caràcter obligatori. No és un requisit per exercir en cap àmbit concret. Té el valor de certificat de qualitat

Els integrants són nomenats per la Junta de Govern del COPC a proposta de la Junta de Secció, amb una vigència de 4 anys, però han de ser ratificats anualment per la Junta de Govern del COPC.

Actualment, són les que consten en aquesta pàgina web.

A través de la pàgina web del COPC, serveis a la col·legiació, apartat d’acreditacions professionals.

1. Disposar de la Llicenciatura/Grau de Psicologia. 2. Estar col·legiat o col·legiada al COPC i estar al corrent de pagament de les quotes 3. Ser membre de la Secció corresponent 4. No estar complint cap sanció col·legial, ni cap altra que comporti inhabilitació professional o per càrrec públic. 5. En algunes àrees: formació de postgrau en l'àmbit professional concret.

Poden variar segons el procés d'acreditació. En general són els següents: 1. Hores de formació. En general es consideren suficients el títol de màster o doctorat i/o la necessitat d'hores complementàries, molt variables en nombre. 2. Experiència mínima en l'exercici de l'àmbit professional concret. La majoria considera imprescindible aquest requisit, i el nombre d’hores a justificar varia en funció de l’acreditació.

Els criteris de renovació van enfocats a la demostració, durant els anys anteriors, de vinculació professional i reciclatge en l’àmbit concret de l’àrea acreditada.

Cada sol·licitud val 121 € (impostos inclosos).

No té cost.

Aquest import s'abonarà mitjançant targeta de dèbit o crèdit, a través del servei de passarel·la virtual de pagament del COPC.

La taxa no és reembossable en cap cas.

No hi ha data límit. Durant tot l’any la convocatòria és oberta per poder-s’hi presentar.

No hi ha data límit. Durant tot l’any la convocatòria és oberta per poder-s’hi presentar.

Entre 6 mesos i 1 any.

Tenen una vigència de 8 anys. S’han de renovar al seu venciment, ja que no tenen caràcter indefinit.

Contractes de Treball, Certificats d’activitat (on consti les activitats desenvolupades, la jornada i hores), document de vida laboral, etc. Tots els documents són complementaris entre si.

Títols oficials, certificats, expedients acadèmics, diplomes, etc Tots els documents són complementaris entre si.

Diploma oficial reconegut pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que es podrà descarregar a través de l’àrea privada.
 
 

Xerrades d'assessorament general d'acreditacions en modalitat en línia

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya organitza una sessió  mensual d’assessorament professional grupal  en línia, per a tots aquells  col·legiats i col·legiades interessats,  amb l’objectiu d’oferir assessorament  general sobre el procediment per presentar sol·licituds d’acreditacions professionals d’expertesa autonòmiques i nacionals.
 
Totes les sessions són publicades a l'apartat de formació de l'InfoCOPC.
 
 
 

Contacte

Davant de qualsevol dubte pots adreçar-te al correu electrònic acreditacions@copc.cat
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC