Consell territorial

En l'actualitat hi ha delegacions territorials amb seus a les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona. Cadascuna d'elles té com a àmbit territorial les comarques catalanes incloses dins la respectiva província, i Barcelona, que no es constitueix com a delegació territorial, té dins el seu àmbit territorial la resta de comarques que s'inclouen dins la província de Barcelona.

Els/les presidents/es de cada delegació territorial i el/la vice-degà à/ana primer/a, com a representant de Barcelona, constitueixen el Consell Territorial. Entre ells/es elegiran un/a president/a, que no podrà ser mai el/la vice-degà/ana primer/a, i un/a secretari/ària. El/la president/a tindrà vot de qualitat en cas d'empat i serà el representant del Consell Territorial a la Junta de Govern, amb veu i vot i com a vice-degà/ana segon/a.

El Consell Territorial tindrà com a funcions principals coordinar les accions de les delegacions territorials, entre si, i amb la Junta de Govern, assessorar la Junta de Govern en qüestions relacionades principalment amb els territoris, i proposar les accions que estimi oportunes per el millor desenvolupament de la professió en els seus territoris.

La composició del Consell Territorial és la següent:
 
  • Vice-degà 1r,  Laia Rosich
  • Vice-degà 2n territorial, Jaume L. Celma
  • President Delegació Girona, Paco Molinero
  • President Delegació Tarragona, Eva Llatser
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC