Defensor del Col·legiat/ada

Les seves funcions són estudiar i canalitzar les queixes que els col·legiats i col·legiades formulin, ja sigui pel funcionament anormal dels serveis col·legials o per l’actuació dels diferents òrgans del COPC. Podrà actuar també en aquelles qüestions concretes que la Junta de Govern li pugui delegar per actuacions de les Administracions Públiques, empreses, entitats i particulars relatives a la professió de psicologia.

El Defensor del Col·legiat és un òrgan col·legial unipersonal, que actua amb plena independència, objectivitat i autonomia funcional.

La Junta General de Col·legiats i Col·legiades va ratificar el nomenament del col·legiat Sr. Oriol Verdú i Polo com a Defensor del Col·legiat, en un acord de la Junta General del 18 de desembre de 2019.

Us podeu dirigir a l’Oficina del Defensor a través del correu electrònic defensor@copc.cat.

 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC