Exercici professional saludable amb Fundació Galatea

Des del 14 de desembre de 2015, el COPC forma part de la Fundació Galatea. Aquesta fundació va ser constituïda amb la finalitat principal de promoure la salut i prevenir les malalties dels professionals sanitaris.  
 
Amb aquest horitzó de fons, la Fundació Galatea desenvolupa dos tipus de programes. En primer lloc, els programes de prevenció, que d'una banda promouen les habilitats i capacitats de les persones, mitjançant una variada i àmplia oferta formativa pràctica que transmet els conceptes clau sobre la cura de la pròpia salut, a més de les habilitats i actituds necessàries per als professionals de la salut. D'altra banda, la Fundació estudia la salut, els estils de vida i condicions de treball de les professions sanitàries

En segon lloc, la Fundació Galatea també té programes assistencials, que donen suport especialitzat als professionals de la salut amb malalties mentals i/o conductes addictives. Així, el COPC i la Fundació Galatea van posar en marxa el programa assistencial PSYQUE per a la salut i benestar del psicòleg/òloga col·legiat/ada.  

Al gener de 2017, els màxims responsables de les dues institucions, el degà del COPC Josep Vilajoana i el president de la Fundació Galatea, el dr. Vilardell, van resumir les aportacions del conveni i van fer balanç de les fites assolides en una entrevista que podeu seguir en aquest vídeo.

 

 
El COPC ha implementat els dos tipus de programes, els de prevenció i els assistencials. D’una banda, actualment està recollint informació mitjançant L'enquesta de Salut, Estils de vida i Condicions de treball dels psicòlegs i psicòlogues a Catalunya, que ha de fonamentar l'estudi més extens i complet que s'ha fet fins ara sobre les condicions del col·lectiu professional de la Psicologia a Catalunya. Aquest estudi suposarà l’eix central a partir del qual el COPC estructurarà posteriors iniciatives de promoció de la salut entre els seus col·legiats i col·legiades. D'altra banda, en el pla assistencial, els psicòlegs i psicòlogues col·legiats tenen a la seva disposició el programa PSYQUE.
 
 

Programa PSYQUE per a la salut i el benestar del psicòleg/òloga col·legiat/ada

Aquest programa, té com a finalitat assistir de manera integral els psicòlegs/òlogues col·legiats/ades que pateixen problemes de salut mental o conductes addictives, per tal d'assegurar que rebin el tractament adient i que puguin exercir la pràctica de la psicologia en les millors condicions possibles per als seus pacients i clients. El programa és estrictament rehabilitador i busca oferir al/la professional una alternativa constructiva per superar el moment conflictiu.

Els programes assistencials impulsats per diversos col·legis professionals i la Fundació Galatea, són pioners a Europa. Disposen de procediments col·legials, com són l'accés directe, la confidencialitat, l'ús de contractes terapèutics pel seguiment de casos complexes, entre d'altres, i d'una unitat assistencial, amb serveis d'internament, d'hospital de dia i de tractament ambulatori especialitzats i confidencials, específics pels professionals.

Objectius

Els objectius del programa PSYQUE són:
 • Prevenir
 • Protegir
 • Vetllar
 • Ajudar
 • Assegurar la qualitat assistencial
 • Garantir la confidencialitat

 

A qui va dirigit el programa PSYQUE?

El programa assistencial PSYQUE va dirigit a aquells psicòlegs/òlogues col·legiats/ades que, al llarg de la seva vida professional, poden patir problemes de salut mental o conductes addictives.


Perquè s'impulsa des del COPC?

És responsabilitat de les organitzacions professionals estimular els seus membres en el compliment dels deures ètics en la cura de la salut en tots els àmbits i, especialment, en la prevenció i la cura de la seva pròpia salut.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, garant de la professionalitat dels seus col·legiats/ades, treballa per assegurar l'ordenació de la professió i la qualitat òptima del servei i de l'atenció a la ciutadania.


Què ofereix el PSYQUE?

 • Confidencialitat en tot el procés.
 • Informació, assessorament i canalització de les vies d'accés a l'atenció assistencial.
 • Assistència mèdica i psicològica especialitzada.
 • Suport legal i jurídic.
 • Assessorament laboral.

 

Com es pot accedir al programa

Hi ha 3 possibles maneres d'accedir al programa PSYQUE:
 
 • Per una demanda voluntària per part del psicòleg/òloga que sol·licita l'ajut. Aquesta demanda pot ser:
 1. Espontània: quan el/la professional sol·licita el tractament per la seva pròpia voluntat.
 2. Induïda: quan el/la professional accedeix al programa per pressió d'algú del seu entorn familiar o laboral.
 3. Induïda de risc: es qualifica de risc quan l'inductor no ho comunica a la Unitat d'Acollida i Seguiment de Processos ni al COPC i el psicòleg/òloga tampoc ho explica en el moment de la seva acollida.
 • Per una comunicació confidencial. Es produeix quan una tercera persona informa d'un psicòleg/òloga que requereix atenció. En aquesta situació, s'estudia el cas i s'estableix una estratègia per procurar que el psicòleg/òloga demani l'ajuda voluntàriament.

 • Per una Denúncia Formal. Es produeix quan una tercera persona comunica per escrit al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya el cas d'un psicòleg/òloga que requereix atenció.

Via d'accés

Dra. Carme Bule
Unitat d'acollida i seguiment de processos
Telèfon: 935 678 856
Correu electrònic: fgalatea@fgalatea.org
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC