Psicòlegs/òlogues coordinadors/es de parentalitat

La coordinació de parentalitat és una intervenció dirigida per psicòlegs especialitzats i adreçada a les famílies que tenen dificultats en les relacions post-separació. Se les ajuda a implementar els plans de parentalitat o acords de separació i divorci i a resoldre els seus desacords, sempre centrant-se en les necessitats dels nens i nenes, procés en el qual la tasca d’un psicòleg o psicòloga pot ser cabdal.

 
El llistat actualitzat de psicòlegs i psicòlogues col·legiades coordinadors de (Co)parentalitat és en el següent enllaç:
 
Totes les persones membres d'aquest llistat han realitzat una formació especialitzada, tal com preveuen els requisits. Els col·legiats i col·legiades poden consultar en el següent enllaç privat els Requisits i procediment d'inscripció per accedit al llistat de coordinadores i coordinadors de parentalitat aprovats en Junta de Govern. Els documents de sol·licitud d'inscripció al llistat i d'acceptació de tractament de dades necessaris per donar-se d'alta al llistat estan disponibles com a arxius adjunts, en format word i pdf editable. Per inscriure-us al llistat heu d’enviar la sol·licitud juntament amb la documentació indicada als requisits al correu electrònic seccio@copc.cat.

 

Informació complementària:
Coordinació de Coparentalitat, Suport per a famílies després d'un divorci (fulletó). COPC 2018

Per últim, si tens qualsevol dubte, consulta aquest enllaç a les preguntes freqüents sobre coordinació de (co)parentalitat.

 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC