Secció Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat


Composició de la Junta

Nom Càrrec
SEBASTIÀ SÁNCHEZ MARÍN President/a
ATANASIO CÉSPEDES ALÓS Vicepresident/a
MARIA JOSÉ ALCAIDE ALCAIDE Secretari/ària
JOAN AMAT VIZCAINO Tresorer/a
GEMMA AMODEO AYLLON Vocal
NURIA CARDONA COSTA Vocal
YOLANDA ESTHER DOMENECH MORAL Vocal
EMILIA RODÓN ALEMANY Vocal
JOSEP MANEL MONCLÚS CALBET Vocal
JORDI VILARDELL MOLAS Vocal

Presentació

La Secció de Psicologia de la Mobilitat i de la Seguretat és una unitat funcional que està formada per professionals col·legiats/des que tenen l’interès de participar activament i millorar l'exercici de la nostra professió en tot allò relacionat amb la seguretat en general i amb la seguretat viària.

El psicòleg/òloga en seguretat o viària té la missió d'avaluar persones que volen conduir, tenir una arma de foc, pilotar una embarcació, tenir un animal potencialment perillós, exercir com a professionals de l'aviació, del transport ferroviari o naval o dur a terme altres activitats de risc i té la responsabilitat de detectar aquelles persones que no en són aptes.

La psicologia de la seguretat es basa en un model proactiu que incideix en la prevenció sobre el factor humà.

Amb relació a la seguretat amb armes de foc, justifica la necessitat d'introduir, de revisar i d'anar ajustant el control per tal de contribuir a una prevenció d'accidents o un mal ús de l'arma que repercuteixi a nivell social.

Pel que fa als conductors, llur valoració és un requisit que garanteix la idoneïtat del conductor com a mesura preventiva de seguretat.

L'activitat del psicòleg/òloga en l'àmbit del trànsit, del transport i de la seguretat viària i la seguretat ve emmarcada dins del context de la creixent importància concedida en aquest camp a l’anomenat "factor humà" com a element més rellevant per a la prevenció de l'accidentabilitat. La dimensió de la seguretat viària té relació també amb els professionals de l'educació viària infantil, les tècniques de rehabilitació, sensibilització, campanyes de prevenció i unificació de criteris.

La secció professional pretén atendre les necessitats dels col·legiats/des que treballen o volen treballar en l'àmbit de la seguretat i la viària, donant suport a les iniciatives, als projectes i als estudis que justifiquin la nostra intervenció.
 

Objectius

  1. Potenciar el desenvolupament científic, tècnic i professional del psicòleg/ologa en l'àmbit de la psicologia de la mobilitat i de la seguretat.
  2. Promoure la cooperació, l'intercanvi d'informació i experiència professional entre els membres de la secció, altres seccions del COPC i altres col·legis.
  3. Vetllar per l'exercici competent i rigorós de la professió i establir objectius comuns amb responsables acadèmics i altres institucions o òrgans polítics.
  4. Col·laborar amb la Junta de Govern del COPC i amb altres estructures organitzatives i funcionals de la professió per a la consecució de les finalitats recollides en el seu reglament.
  5. Promoció d'activitats d'interès pels col·legiats/es (conferències, formació, jornades, ...).
  6. Recuperar la psicotècnia aplicada a grans col·lectius en l'àmbit de la seguretat i revaloritzar la professió del psicòleg/a com a expert en psicotècnia.

 

Nota sobre la contractació de psicòlegs/òlogues als CR

 

COP División i Perfil 

 

Publicacions BOEResums i documents de les activitats fetes

 
 

Guia bàsica de Psicofarmacologia per a CR

 

Guía básica de Psicofarmacología para psicólogos y psicológas en centros de recoonocimiento (castellano)

 

Tenencia de perros peligrosos. Estudio de campo mayo 2015

Tenencia de perros peligrosos. Estudio de campo mayo 2015

 

 

Com a col·legiat/ada podeu inscriure-us a les divisions professionals del Consejo General de la Psicología de España (www.cop.es), per fer-ho cal estar donat d’alta, prèviament, a la secció corresponent del COPC.

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC