Curs: Preparació d'oposicions a orientació educativa (FORMACIÓ ONLINE)

Termini finalitzat
Categoria del curs: CURS
Àrea: Interna
Referència: CR21002445
El curs s'adreça a psicòlegs/psicòlogues i llicenciats, que tinguin els requisits per accedir a les oposicions convocades pel Departament d’Educació, que desitgen preparar-se per a les proves d'accés al cos d'Educació Secundària en l'especialitat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA.
 
 1. Presentació i coneixement del procés d’oposició.
 2. Marc normatiu de referència:
  • Referències psicopedagògiques i documents normatius-legals
  • Àmbits d’actuació i d’intervenció del professorat d’orientació educativa en un Institut i en un EAP.
 3. Orientacions metodològiques per a la preparació i estudi del temari de l’especialitat: agrupació /distribució dels temes i establiment d’un pla de treball personalitzat.
 4. Contextualització d’un centre educatiu de secundària: estructura i contingut.
 5. Orientacions per a la realització de la programació del Pla d’actuació: estructura i continguts.
 6. Orientacions en el disseny, elaboració i programació de les diferents unitats d’intervenció.
 7. Exemplificació i simulació de la prova pràctica: comprendre’n la finalitat i buscar alternatives de resolució per posar-les en pràctica.
 8. Recursos i estratègies per a la simulació de totes les proves del procés d’oposició: orientacions per a l’elaboració d’un guió d’exposició, exposició del Pla d’actuació i unitats d’actuació davant el tribunal, lectura del cas pràctic i la redacció d’un tema.
 
*La metodologia de treball serà proactiva, centrada en situacions i exemples pràctics per tal de dotar d’eines i estratègies a l’aspirant per poder fer front al concurs oposició, tot generant espais de reflexió i de debat per ajudar a fer la transferència a la pràctica educativa i a la realitat dels centres educatius.
El curs no només serà per a conèixer i preparar-te el procés d’oposició, sinó també serà un gran aprenentatge per a la pràctica del dia a dia.

 • Donar a conèixer el procediment que permet accedir a la funció pública com a orientadors educatius: requisits d’accés, fases del procés d’oposició, característiques i requisits de cadascuna de les proves.
 • Donar a conèixer els àmbits d’actuació de l’Orientador/a, ja sigui de centre com d’EAP.
 • Preparar totes les parts del procés d’oposició.
 • Treballar la presentació i defensa dels casos pràctics davant del tribunal
Elisenda Sendra

Elisenda Sendra

Psicòloga. Professora d'orientació educativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya des de 2008. Cap de departament d'orientació educativa de l'Institut Torrent dels Alous. Cap de departament orientació educativa en diferents instituts d'ensenyament secundari. Formadora d'oposicions en diferents centres i institucions com l'acadèmica Fòrum, COPC i Opos.cat entre d'altres. Formadora de formadors a diferents escoles d'estiu com Rosa Sensat, ICE UAB, ICE UB i l' ICE Pompeu Fabra entre d'altres. Professora en diferents màsters i postgraus d'Educació en diferents centres i institucions entre elles ISEP. Publicacions i creació de materials relacionats amb la TEI, tutoria i orientació acadèmica i professional.
El COPC posa de nou al teu servei un nou curs de preparació d’oposicions per a orientador educatiu per a guiar-te i acompanyar-te al llarg de tot el procés amb un programa renovat i millorat de la mà d’un equip de professionals en actiu amb una llarga experiència, tant de centre, d’EAP com d’inspecció. Se t’obre una nova oportunitat per reconduir la teva carrera professional tot accedint al cos de professorat de secundària com a Orientadors educatius. El 2022 serà la darrera convocatòria massiva.
 
El curs s'adreça a psicòlegs/psicòlogues i llicenciats o llinciades, que compleixin amb els requisits per accedir al cos de professorat de secundària de l'especialitat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA.
 
La metodologia de treball serà proactiva, centrada en situacions i exemples pràctics per tal de dotar d’eines i estratègies a l’aspirant per poder fer front al concurs oposició, tot generant espais de reflexió i de debat per ajudar a fer la transferència a la pràctica educativa i a la realitat dels centres educatius.
Data d'inici 18-10-2021
Data de fi 07-03-2022
Data d'inici de la inscripció 31-05-2021, 00:00:00
Data de fi de la inscripció 10-10-2021, 20:00:00
Preu Col·legiat/a COPC: 320,00 €
No col·legiat/a: 720,00 €
Precol·legiats/es: 240,00 €
Col·legiats/ades amb bonificació especial per atur: 240,00 €
Idioma Català
Modalitat En línia
Estat Obert
Departament responsable Seu de Barcelona
Formació necessària
 
Durada 80 hores
Sessions
Sessió 1 18-10-2021, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 2 23-10-2021, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 3 25-10-2021, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 4 30-10-2021, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 5 08-11-2021, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 6 15-11-2021, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 7 22-11-2021, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 8 27-11-2021, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 9 29-11-2021, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 10 13-12-2021, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 11 18-12-2021, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 12 10-01-2022, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 13 15-01-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 14 17-01-2022, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 15 22-01-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 16 24-01-2022, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 17 31-01-2022, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 18 05-02-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 19 07-02-2022, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 20 12-02-2022, 10:00 - 14:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 21 14-02-2022, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 22 21-02-2022, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 23 28-02-2022, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE
Sessió 24 07-03-2022, 18:00 - 21:00
FORMACIÓ ONLINE

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC