Conferència - Maltractament infantil i COVID-19: Noves perspectives d’avaluació i intervenció neuropsicològica

Termini finalitzat
Categoria del curs: CONFERÈNCIES
Àrea: Interna
Referència: CR21002456

La situació de pandèmia per COVID-19 i, especialment, les mesures de confinament domiciliari han creat una sèrie de factors que van precipitar o agreujar les situacions de violència en diferents nivells: de la societat, la comunitat, les relacions i a l’individu. D’una part, la situació de por inicial a una situació de pandèmia desconeguda per la població, exposada a un nou virus potencialment mortal, es va associar amb alts nivells d’ansietat, símptomes depressius i símptomes d’estrès agut en agressors i víctimes.

 S’explicarà com l’experiència traumàtica afecta principalment les àrees del cervell que treballen juntes per controlar l’estrès i com aquest es converteix en un factor de risc per a l’augment de la violència familiar.

 
 - Definició i tipus de maltractament infantil.

- Estat actual de la qüestió.

- Maltractament infantil durant la pandèmia per COVID-19 ( a Espanya).

- Experiència traumàtica i funcionament cerebral.

- Rendiment neuropsicològic en víctimes de maltractament. Factors moderadors: edat d’inici i tipus de maltractament infantil.

- Perspectives d’avaluació i intervenció neuropsicològic en el maltractament infantil.

 

Objectius Generals:
 
Capacitar als assistents sobre noves perspectives d’avaluació i intervenció neuropsicològica en víctimes de maltractament infantil durant l’era COVID-19

 

Objectius Específics:

Introduir al coneixement sobre el rendiment neuropsicològic en individus amb maltractament infantil.

- Orientar sobre la rehabilitació neuropsicologia en víctimes de maltractament.

- Advertir sobre la necessitat d’avaluació del maltractament infantil i problemes neuropsicològic relacionats en la crisi per Covid-1

Natalia Elena Fares

Natalia Elena Fares

Doctora en Psicologia por la Universidad Complutense de Madrid. Programa de Psicobiologia, cum laude, mención europea. DEA (Diploma de Estudios Avanzados) en Psicobiologia. Postgrau en Neuropsicologia Infantil, Departament de Neurologia Pediàtrica, Hospital Universitario Pereira Rossell, Montevideo; Instituto Universitario de Investigación en Aprendizaje CEDIIAP, Montevideo. Acreditada com Expert en Neuropsicología Clínica pel Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. Va realitzar una estancia d'investigació predoctoral en el Departamento de Psicología Médica, Facultad de Medicina, Hospital Universitario Charité-Berlin, Alemania.Va realitzaruna estancia Postdoctoral en el Departamento de Psiquiatría, Hospital Universitario de Zurich, Suiza. Desde 2018 és Investigadora Postdoctoral en el Departament de Psiquiatría, Instituto de Investigación Biomédica, Hospital Universitario 12 de Octubre (imas12) Madrid. És membre del grup consolidado "Cognición y Psicosis", área de Salud Mental y Neurociencia. Investigadora i coordinadora del mòdulo de Neurocognición en el proyecto longitudinal multicéntrico de la Comunidad de Madrid AGES-CM2 “Ambientes y Genes en Esquizofrenia”. Investigadora en el projectes longitudinals multicéntricos FIS PI16/00359 y PI19/00766: “Factores que influyen en la funcionalidad en la comunidad de pacientes con primeros episodios psicóticos: Estudio longitudinal de neurocognición, cognición social y síntomas clínicos”. També es investigadora en el projecte FIS PI20/00066: “Adaptación y validación de la batería cognitiva Brief Assessment of Cognition App (BAC App) y del Virtual Reality Assessment of Functional Capacity Tool (VRFCAT) para su uso en España”, Instituto de Investigación Marques Valdecilla (IDIVAL). Membre del Global Collaboration SEC CM Líneas de investigación: maltrato infantil, cognición, funcionalidad, estrés postraumático, trastornos psicóticos, mediante el uso de medidas clínicas, cognitivas, psicofisiológicas y neuroimagen. Docent Universitaria de Psicofisiologia, Psicologia Fisiològica, Bases Biologiques del Comportamient, Evaluació Psicològica i Metodología de la Investigació en Graus i Másters del àrea de Neurociencia i Salut Mental: UCM, CIBERSAM, UOC, UNIR, UEMC, Isabel I. Directora de trabajos de TFG y TFM. Co-dirige una tesis doctoral, Facultad Medicina, UCM. Formación en Buenas Prácticas Clínicas y Ética en Investigación (Hospital Universitario de Zurich) i en Bases Metodológicas de la Investigación Biomédica, Hospital Universitario 12 de Octubre (imas12, CIBERESP). Cursa actualment el Máster en Bioestadística, Facultad de Estudios Estadísticos, UCM.
Maltractament infantil i COVID-19: Noves perspectives d’avaluació i intervenció neuropsicològica.
Està organizat pel Grup de Treball de Girona "Confluències en Neuropsicologia"
Data d'inici 22-10-2021
Data de fi 22-10-2021
Data d'inici de la inscripció 02-06-2021, 00:00:00
Data de fi de la inscripció 15-10-2021, 00:00:00
Idioma Castellà
Modalitat En línia
Estat Obert
Departament responsable Delegació de Girona
Formació necessària
 
Durada 2 hores
Sessions
Sessió 1 22-10-2021, 18:00 - 20:00
FORMACIÓ ONLINE

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC