GT La Comunicació de Males Notícies (CMN), anàlisi de reaccions i estratègies d'intervenció (Tarragona)Secció de Psicologia d'Emergències

 Objectius generals
 
  • Oferir un espai de trobada entre psicòlegs interessats en l'especialització de l'atenció psicològica en situacions de crisi i/o emergències.
  • Copsar els interessos i inquietuds, a nivell de recerca i formació, dels psicòlegs que ja intervenen, així com d'aquells que havent-se format en la disciplina encara no han passat a la seva pràctica.
  • Potenciar la presència de l'especialització en el nostre Col·legi Professional.
 
Objectius específics
 
  • Relacionar algunes de les intervencions en CMN i aïllar aquelles dificultats i/o especificitats que han resultat més freqüents.
  • Analitzar l'impacte d'anar com a suport d'altre intervinent (MMEE-T).
  • Formular consignes i estratègies que siguin d'utilitat als MMEE-T a l'hora de la CMN, per tal de minimitzar respostes que dificultin la immediata intervenció del psicòleg/a.
  • Analitzar els diferents escenaris d'intervenció i les dificultats més freqüents que s'han donat.
  • Analitzar les reaccions emocionals que apareixen en el moment de la CMN i establir similituds i/o diferències amb altres respostes en situació de trauma.
  • Recollir, analitzar i valorar diferents tècniques i/o estratègies utilitzades en intervencions de CMN o altres situacions de crisi i/o emergència.
  • Establir algunes tècniques i/o estratègies útils per a la intervenció psicològica en CMN.
 

Responsable del grup de treball

Nom Càrrec
IRENE MARCANO RUBIO Coordinador/a
Accedeix com a col·legiat/a per sol·licitar la teva inscripció a aquest grup de treball

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC