Nota aclaratòria sobre “Bioneuroemoció”

27-02-2014   |  Barcelona

La Junta de Govern del COPC fa públic el seu posicionament vers el model explicatiu de la malaltia denominat 'bioneuroemoció'.

Com a conseqüència de la creixent inquietud que diversos col·legiats han transmès a aquesta Institució i la recepció de diverses queixes presentades per ciutadans en relació tant al suposat model explicatiu de la malaltia denominat "bioneuroemoció" i la seva concreció en pràctica a través de procediments englobats sota la denominació de "biodescodificació", quant a la realització i/o impartició de cursos sota la denominació "curs de miracles" (per exemple), el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya -en compliment de les funcions socials que li imposa la Llei i els seus estatuts- es veu en la necessitat de fer públic el seu posicionament i manifestar que no considera que en aquest moment, aquest model i pràctiques derivades comptin amb l'aval i la garantia suficient per poder ser definits com que se situen en els estàndards científics i de qualitat propis de la pràctica psicològica i que per tant no poden enquadrar-se en els cànons que preveu la Lex Artis pròpia de la professió o l'ofici de Psicòleg.

En aquest sentit, el fet que alguns dels valedors d'aquest model i pràctiques derivades, pertanyin al COPC no suposa que comptin amb el suport o aval d'aquesta Institució, situant la seva pràctica, per tant al marge de les reconegudes com a pròpies per aquest col·legi professional. És per això que aquesta corporació fa pública la seva decisió de reservar-se les accions legals i estatutàries que en virtut de les seves competències i funcions col·legials se li reconeixen en defensa de la professió, els seus integrants i els usuaris.

La Junta de Govern

© Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC)

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC