El COPC emet el rebut del cobrament de la quota de societats professionals al mes de setembre

26-08-2021   |  Barcelona

El pagament de la quota anual és imprescindible perquè la societat estigui inscrita al registre de societats.

Durant aquest mes de setembre, el COPC emet el rebut del cobrament de la quota de societats professionals. Les societats professionals inscrites al Registre de Societats professionals del Col·legi Oficial de Psicologia es fan càrrec d’una quota anual de 200 euros imprescindible perquè la societat estigui inscrita al registre de societats.

Les societats professionals estan regulades a la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, i als estatuts del COPC. El Registre de les societats professionals, en canvi, està normativitzat al Reglament de Societats Professionals del COPC, publicat al DOGC de data 9-7-2015. La regulació estableix que estableix l’obligatorietat d’escriptura pública i la seva inscripció al registre per a la constitució de societats professionals. Els elements legals bàsics d’aquestes societats són: la majoria del capital (51%) ha de ser propietat de professionals col·legiats; pot ser qualsevol forma societària, però en escriptura pública (SL, SA, SCP, etc.); s’han de registrar com a tals al Registre Mercantil i al col·legi corresponent; han de tenir assegurança de responsabilitat civil professional.

Per a més informació, premeu aquí.

  Etiquetes: COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC