La biblioteca presenta, com a novetats del mes de novembre, 3 nous testos psicològics

24-11-2021   |  Barcelona

Els tres testos, de l’Editorial TEA, s’incorporen a la borsa de recursos que els col·legiats i col·legiades poden treure en préstec per estudiar i conèixer a fons.

 

La biblioteca augmenta dia a dia el seu fons de recursos per als psicòlegs i psicòlogues col·legiats, de materials de tots els tipus, també del seu fons de tests psicològics. Aquest mes de novembre la biblioteca hi ha inclòs l’ MMPI-A-RF™. Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para Adolescentes – Reestructurado, el NEURO-KID. Screening Neuropsicológico Infantil i el CUMANIN-2. Qüestionari de Maduresa Neuropsicològica Infantil-2.

Els tres testos, de l’Editorial TEA, s’incorporen a la borsa de recursos que els col·legiats i col·legiades poden treure en préstec per estudiar i conèixer a fons. Una breu fitxa tècnica de cada test pot ajudar a conèixer-ne la utilitat i funcionalitat. Prem damunt del títol si vols consultar el catàleg i treure'l en préstec:

MMPI-A-RF™. Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para Adolescentes - Reestructurado
R. P. Archer, R. W. Handel, Y. S. Ben-Porath y A. Tellegen
TEA, 2021
Temps aplicació: Variable, entre 30 i 45 minuts
Edat:
Adolescents de 14 a 18 anys.
Finalitat
: avaluació de diversos factors o aspectes de la personalitat mitjançant 6 escales de validesa, 3 escales de dimensions globals, 9 escales clíniques reestructurades, 25 escales de problemes específics (5 escales de problemes somàtics/cognitius, 9 escales de problemes interioritzats, 6 escales de problemes exterioritzats, 5 escales de problemes interpersonals) i 5 escales de personalitat psicopatològica (PSY-5).
Baremació:
barems en puntuacions T a partir d'una mostra d'adolescents de població general.

NEURO-KID. Screening Neuropsicológico Infantil
J. A. Portellano, R. Mateos y R. Martínez Arias
TEA, 2021
Temps aplicació:
10-15 minuts, aproximadament
Edat:
de 3 a 7 anys.
Finalitat:
Avaluació neuropsicològica global ràpida del rendiment cognitiu infantil, mitjançant un índex de desenvolupament neuropsicològic (IDN) i sis dominis : llenguatge articulatori, llenguatge visual, psicomotricitat, funcions executives, visopercepció i memòria.
Baremació:
Barems per edat en eneatips i percentils (Pc) de l'índex de desenvolupament neuropsicològic (IDN) i en eneatips de les puntuacions en les sis escales (Llenguatge articulatori, llenguatge visual, psicomotricitat, funcions executives, visopercepció i memòria), en intervals de 6 mesos.

CUMANIN-2. Qüestionari de Maduresa Neuropsicològica Infantil-2
J. A. Portellano, R. Mateos, R. Martínez Arias y F. Sánchez-Sánchez (Dpto. de I+D+i de Hogrefe TEA Ediciones).
TEA, 2021
Temps aplicació: 50 minuts, aproximadament.
Edat:
de 3 a 6 anys i 11 mesos.
Finalitat: Exploració del nivell de maduresa neuropsicològica infantil mitjançant l'avaluació de tres àrees cognitives bàsiques:desenvolupament sensomotor, aprenentatge i memòria i llenguatge.
Baremació: Barems en funció de l'edat - en intervals de 4 mesos- per a cadascuna de les tasques i índexs expressades en puntuacions T i percentils (Pc)

  Etiquetes: Biblioteca , COPC

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC