La Diputació de Barcelona obre una licitació de supervisors i supervisores pels equips de Serveis Socials Bàsics de la província de Barcelona

07-01-2022   |  Barcelona

L’acord marc té per objecte la selecció d'un màxim de 32 proveïdors per al desenvolupament del programa de Supervisió d'equips de serveis socials bàsics dels ens locals de la província de Barcelona.

La Diputació de Barcelona ha publicat un anunci de licitació per cobrir 32 places de supervisors i supervisores als equips de serveis socials bàsics.

Totes les persones col·legiades interessades en l'oferta i que compleixin els requisits, han d’emplenar electrònicament la següent documentació per poder-hi participar:

  • Sobre digital A, que correspon al document DEUC, juntament amb la declaració responsable. El document DEUC és el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació.
  • Sobre digital B, que correspon al model de proposició relativa als criteris avaluables. A l’annex 2 hi trobareu la presentació pels perfils de supervisors/ores de responsables i, a l’Annex 3, la presentació pels perfils de supervisors/ores d’equips.

Una vegada implementats els dos sobres digitals, us apareixerà un document resum que s’haurà de signar electrònicament.  

Per iniciar la tramitació de la licitació, un cop els documents esmentats estiguin emplenats, s’ha de tramitar la sol·licitud digital clicant el requadre que diu “Elicita” i “Presentar oferta via Sobre Digital”: Sobre Digital (gencat.cat).

En el següent enllaç de la Generalitat de Catalunya podeu veure el detall de la licitació amb tota la documentació que cal aportar per fer el tràmit:

Per tenir més informació sobre com fer el tràmit digital, podeu veure el detall del següent enllaç: Sobre Digital (gencat.cat).

El termini de presentació finalitza el pròxim 27 de gener de 2022. Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb el departament de Desenvolupament professional al correu electrònic ocupacio@copc.cat.


Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC