Consell Social

El Consell Social del COPC és l'òrgan consultiu en què conflueixen tots els òrgans col•legials, persones col•legiades que hi han exercit, amb anterioritat funcions directives o han tingut un paper rellevant en el desenvolupament de la professió del psicòleg o del COPC.

Funcions del Consell Social

  1. Pronunciar-se i assessorar, com a òrgan consultiu, la Junta de Govern envers tot el que les normatives vigents del COPC estableixin.
  2. Deliberar i proposar a la Junta de Govern les mesures o línies d'actuació que es considerin especialment pertinents per al desenvolupament de l'organització col·legial d'acord amb l'evolució dels requeriments socials a la professió del psicòleg.
  3. Facilitar i potenciar les relacions amb les instàncies col·legials anàlogues de les restants corporacions professionals de l'Estat o internacionals d'acord amb la Junta de Govern.
  4. Col·laborar amb la Junta de Govern en totes les tasques de relacions representacions institucionals que se li deleguin.
  5. Presentar un informe anual a la Junta General de col·legiats/des en què consti la tasca realitzada pel Consell així com l'anàlisi de l'actualitat i les perspectives de futur de la praxi professional del psicòleg.


Composició del Consell Social

CàrrecActualAnterior
Presidenta Núria Casanovas  
Vicepresident Josep Vilajoana  
Degà Guillermo Mattioli  
Vicedegana primera
Laia Rosich
 
Vicedegà segon
Jaume L. Celma
 
Pres. Comissió Deontològica Raquel Cuevas  
Pres. Consell Professional Joaquim Serrabona  
Pres. Secció d'Alternatives per a la Resolució de Conflictes Núria Mestres Núria Mestres
Pres. Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia Carmen Ferrer Guillermo Mattioli
Pres. Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats Gemma Altell Alba Orteu
Pres. Secció de Psicologia Coaching Mª del Carmen Santos Mª del Carmen Santos
Pres. Secció de Psicologia Jurídica Marisol Ramoneda Asunción Molina
Pres. Secció de Psicologia d'Emergències Anna Romeu Farners Cantalozella
Pres. Secció de Psicologia de l'Esport Sandra Nogués Oliver Martínez
Pres. Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball Francisco-Solano Romero M. José Poza
Pres. Secció de Psicologia Educativa Joaquim Serrabona Joaquim Serrabona
Pres. Secció de Neuropsicologia Marta Balagué Oscar Pino
Pres. Secció de Psicologia de la Intervenció Social Mònica Algueró Núria Casanovas
Pres. Secció de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat Sebastià Sánchez Teresa Morali
Candidats a degà amb més del 10% dels vots
  Dolors Marín  
  Andrés Cuartero  
  Ricard Cayuela  
Lliure elecció
  Josep Vilajoana  
  Maite Sánchez-Mora  
  Carmen Tello  
  Adolfo Jarne  
  Oriol Verdú  
 
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC