FAQS de la Biblioteca i Centre de Documentació

Consulta aquí els horaris de les biblioteques.


3 tests psicològics, 10 dies
4 llibres o audiovisuals, 15 dies
Les revistes no es presten, demaneu al personal les còpies que desitgeu, es cobraran a 012€/còpia, ja siguin en paper o en format electrònic.


Les reserves de documents s’han de realitzar a través del catàleg en línia. Podeu consultar la següent guia sobre com reservar documents.

Les pròrrogues s’hauran de fer a través de l’apartat La meva biblioteca.

Els tests psicològics es poden prorrogar una vegada i la resta de documents un màxim de tres cops, sempre i quan no hi hagi reserves per part d'altres usuaris.
 

Pot venir una altra persona designada pel col·legiat, en aquest cas ho haurà d’indicar a l’apartat de La meva biblioteca del web o bé al moment de realitzar la reserva. També es pot sol·licitar que es vol rebre a través del Servei de Préstec a Domicili.

Les peticions d’entrega s’han de sol·licitar a través el catàleg de la Biblioteca, quan es realitza la reserva de documents. L’enviament conjunt o separat de més d’un títol estarà subjecte a la disponibilitat d’aquests i a la llista d’espera. Els horaris d’entrega o recollida dependran de les condicions de l’empresa de transport, dins unes franges horàries de matí o tarda. És necessari un compromís d'estar present el dia i lloc acordats per al servei. A partir del segon intent d'entrega es pot donar el cas de cobrar dues vegades les tarifes d'enviament. Així doncs, el pagament es realitzarà a través de targeta bancària en el moment de realitzar la sol·licitud.
En cas de trobar-se absent, el col·legiat ha de contactar sempre amb la Biblioteca.

Si es vol realitzar les devolucions a través del Servei de Préstec a Domicili, caldrà que el col·legiat o col·legiada ho faci a través de l’empresa de transport que cregui més adient.

És totalment obligatori l'embalatge dels documents per tal d'evitar la pèrdua de qualsevol material i conservar-ne el bon estat.
En cap cas, un cop realitzada la sol·licitud hi haurà possibilitat d’anul·lar el servei i quedar exempt del pagament.

Modalitat Preu
PRÉSTEC A DOMICILI DE LA BIBLIOTECA A LA MATEIXA CIUTAT O PROVÍNCIA Fins a 1 Kg 6,66 €
PRÉSTEC A DOMICILI DE LA BIBLIOTECA A LA MATEIXA CIUTAT O PROVÍNCIA Fins a 5 Kg 6,66 €
PRÉSTEC A DOMICILI DE LA BIBLIOTECA A LA MATEIXA CIUTAT O PROVÍNCIA Fins a 10 Kg 8,40 €
PRÉSTEC A DOMICILI DE LA BIBLIOTECA A LA MATEIXA CIUTAT O PROVÍNCIA Fins a 15 Kg 9,14 €
PRÉSTEC A DOMICILI INTERPROVINCIAL Fins a 1 Kg 6,87 €
PRÉSTEC A DOMICILI INTERPROVINCIAL Fins a 5 Kg 6,87 €
PRÉSTEC A DOMICILI INTERPROVINCIAL Fins a 10 Kg 9,83 €
PRÉSTEC A DOMICILI INTERPROVINCIAL Fins a 15 Kg 11,57 €

Sí, es poden demanar documents de qualsevol Biblioteca del COPC.

Es podran demanar un màxim de quatre documents anuals i còpies d’articles que la Biblioteca no disposi.
 
El préstec de llibres és un servei gratuït i la recollida de llibres s'haurà de fer de forma presencial a la Biblioteca del COPC corresponent.
 
Per a la sol·licitud d’articles s’haurà d’abonar el cost de les còpies, segons tarifes vigents de la biblioteca a la que es sol·licita i s’enviaràn per correu electrònic.

Cal ser respectuosos amb els terminis de devolució dels documents, ja que altres usuaris els poden necessitar o bé estar en llista d'espera.

El retard en la devolució és motiu de sanció. En cas de retard, la Biblioteca exclourà a l’usuari del servei de préstec durant 2 mesos. A la tercera sanció s’exclourà l’usuari d’aquest servei durant un any.

L'usuari que retorni un document malmès o no el retorni, està obligat a restituir-lo per un altre exemplar de la mateixa edició; si el document està exhaurit, ha de lliurar a la Biblioteca el valor de l'obra.


 
Podeu consultar els llistats de tests per conèixer el preu dels fulls i les correccions de cada prova. S’hauran de sol·licitar a través el catàleg de la Biblioteca, cercant cada test. Es poden comprar un màxim de 10 per full.
 
Per als tests que es corregeixen de informàticament disposeu de dues modalitats.

- modalitat presencial (el col·legiat realitza ell mateix la introducció de dades als equips informàtics de la Biblioteca, el cost és variable segons la prova a corregir, consulteu els llistat de tests psicològics)

- modalitat no presencial (el col·legiat sol·licita la correcció mitjançant el catàleg de la Biblioteca, cercant la prova per la que desitja realizar la correcció, afegint l’arxiu corresponent a les respostes contestades pel pacient). És imprescindible que a l’arxiu hi consti l’edat i sexe del pacient.
 
El resultat serà retornat en un termini màxim de 24h i disposarà de 7 dies per a descarregar-lo de l’apartat La Meva biblioteca. Transcorregut aquest període l’arxiu serà esborrat; el pagament per aquest tràmit es farà al moment mitjançant targeta bancàra.
 
Consulteu la Guia de compra de fulls de respostes i sol·licituds de correccions informàtiques no presencials, ja que us ajudarà i us donarà resposta als vostres dubtes.
 
El cost per a l’entrada de dades per a totes les proves serà de 5,40€/correcció, excepte dels següents tests que s’abonarà el cost de la correcció, a més a més de l’entrada de dades:

MACI: 3,50€/ús
MCMI-III: 5,50€/ús
MMPI-2, MMPI-2-RF, MMPI-A: 9,60€/ús
WAIS-IV, WISC-IV, WISC-V WPPSI-IV: 6,50€/ús

Us recordem que l’ús de fotocòpies o plantilles no originals en l’aplicació de proves esdevé una mala praxis, tal com estableixen les Normes Mínimes per al ús de tests de la Comisión de Tests del Consejo General de Psicología de España (COP) i la American Psychological Associations (APA) .

Segons la Llei de Protecció de Dades 15/1999 el COPC no es fa responsable de les dades emmagatzemades a les aplicacions informàtiques utilitzades per a les correccions, per aquest motiu en un període de 24 hores esborrarà qualsevol tipus d'informació.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC