FAQS sobre l'assegurança de responsabilitat civil

És una assegurança que cobreix a l’assegurat per la Responsabilitat Civil que li pugui ser requerida en l’exercici de la seva activitat professional de Llicenciat / Graduat en Psicologia i en les activitats col·legials pròpies del prenedor, incloent l’activitat de Mediació de Conflictes. Aquest pòlissa s’ofereix als col·legiats i col·legiades del COPC per un import especial de 12€ anuals.


Sí, per a totes les persones col·legiades que estiguin exercint la professió.

Sí, és necessari disposar de la pòlissa. No obstant, si el centre de treball disposa d’una assegurança pròpia caldrà revisar de les condicions de la mateixa, ja que en alguns casos les cobertures podrien ser parcials. També caldrà tenir en compte l’objecte de la reclamació: si aquesta fos dirigida al professional l’haurà de cobrir la pòlissa del professional i si fos dirigida al centre l’haurà de cobrir la pòlissa del centre.

Consulta les cobertures aquí.

Després de rebre notificació de demanda judicial (burofax amb possible reclamació, carta certificada, etc.) caldrà informar immediatament al departament de sinistres de Broker’s88 telèfon 915 973 035 ext.3024. Persona amb qui contactar Charo Navarro charo.navarro@brokers88.es. Podeu també comunicar un sinistre mitjançant el nou portal web.


No, si la persona col·legiada està de baixa no tindria cobertura ja que el prenedor és el Col·legi.

No, per tenir cobertura ha de tenir la pòlissa en vigor i estar al corrent de pagament de la quota col·legial.

Depèn del fet de ser o no coneixedora de la denuncia. En ser una pòlissa amb retroactivitat il·limitada sí tindria cobertura però caldria demostrar el desconeixement de la denuncia.
 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC