FAQS sobre psicòleg o psicòloga professional en l'àmbit sanitari


El Ministerio de Sanidad ha requerit a tots els col·legis professionals de l’àmbit sanitari que remetin la informació corresponent de les seves persones col·legiades.

En el cas dels professionals de la psicologia, se centren en aquells col·legiats i col·legiades que siguin Psicòleg/a Especialista en Psicologia Clínica (PIR o Reconeixement del Ministeri), Psicòleg/Psicòloga General Sanitari (Máster en Psicologia General Sanitària o el Certificat d’Habilitació/Autorització per a l’exercici de la Psicologia Sanitària).

Per tal de facilitar les dades necessitem la vostra col·laboració. Només heu de seguir aquests dos senzills processos: 

 

  1. Accediu a https://www.copc.cat/mi-zona-privada/mis-especialidades/nuevo, complimenteu l’especialitat i adjunteu el document acreditatiu (és obligatori, sense el document no es pot fer el tràmit). Passades 24-48 hores laborables es validarà la documentació aportada.
  1. Un cop estigui validada la documentació accediu a https://www.copc.cat/mi-zona-privada/mis-datos-registro-sanitario i complimenteu la informació de les dades del centre o consulta on esteu exercint (que ha d’estar autoritzat pel Departament de Salut).

 

Paral·lelament, recordeu que el Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre estatal de Professionals Sanitaris, en el seu Article 6, estableix que els centres sanitaris privats (inclosos els unipersonals) inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i establiments sanitaris (REGCESS) de cada Comunitat Autònoma, estan obligats a comunicar les dades dels professionals sanitaris i dels professionals de l'àrea sanitària de formació professional inclosos en els seus registres.

Tota la informació sobre com tramitar-ho la trobeu a la pàgina del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Podeu consultar les dades dels centres sanitaris autoritzats a Catalunya en aquest enllaç.


En virtut del conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, els tràmits a seguir són els que es determinen en el document Tràmits per a la sol·licitud d'autorització de centres i consultes de psicologia clínica i psicologia general sanitària de menys de 100 m2 al Registre Sanitari de la Generalitat de Catalunya

L'exercici de la psicologia clínica/sanitària tant en l'àmbit públic com en el privat està regulat, des de l'any 2003, per la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries, la LOPS. El COPC ha elaborat un document amb les titulacions que habiliten l’exercici de la psicologia en l’àmbit privat, i altres requisits legals, consultable en aquest enllaç al document sobre la titulació requerida per a l'exercici de la psicologia clínica/sanitària en l'àmbit privat i altres requisits legals

Si es tracta d’un informe clínic, des de l'any 2014 per exercir en l'àmbit clínic es requereix ser psicòleg especialista en psicologia clínica, via PIR (exercici en àmbit públic i privat) o psicòleg general sanitari, via màster MUPGS (exercici àmbit privat). El límit d'actuació respecte d'un psicòleg clínic o sanitari és en el diagnòstic i/o tractament de trastorns, és a dir, únicament aquests professionals poden realitzar diagnòstics i/o tractament de trastorns.

Respecte l’avaluació amb tests psicològics, pots consultar el Código de Responsabilidades Profesionales en la Medición Educativa.


 

Subscriure's al butlletí electrònic Segueix informat de totes les novetats del COPC